Toften i Kværndrup er et botilbud for sindslidende. I en periode talte beboere og meget meget sammen om husets kultur; om at være et hjem og ikke en institution, og hvad der skulle til for ikke automatisk at falde ind i patient/behandler-rollen, som beboerne kender fra psykiatrien. Ledelsen inviterede begge grupper til en række mere formelle dialoger, som i begyndelsen handlede om beboer-indflydelse på flest mulige områder. Senere satte samtalerne ord på, hvordan den fælles kultur skulle være.
Forløbet kulminerede i en temadag, som jeg blev bedt om at planlægge og facilitere sammen med konsulent Annette Nygaard. Det var min opgave at skabe en fælles reference ved at sætte billeder på kulturen efterhånden som samtalen skred frem. Men også at skabe afvekslende, involverende aktiviteter ved hjælp af billederne, for at holde koncentrationen oppe hos det flertal af beboere, som ikke magtede normale, stillesiddende, verbale mødeformer
Læs mere i Marianne Bjerborg's artikel "Et visuelt Notat" i magasinet Socialpsykiatri

”Billederne har fanget vores værdier i deres rette form. De er ikke så reducerende som ord.
Det visuelle udtryk gjorde det, som vi talte om, konkret og handlingsrettet. Måske også fordi du maler menneskefigurer.”
Ellen Markvard Andersen, Stedfortræder. Det psykiatriske Botilbudet Toften

KysFrø238

Temadagen blev faciliteret i samarbejde med konsulent Annette Nygaard

ToftenStaff

Først på dagen stod jeg ved staffeliet og visualiserede de udsagn og historier, som kom frem i samtalen.

KysFrøUdsnit238

Negative udsagn blev ikke bortcensureret, men malet op på et stort lærred. Senere ”kyssede vi frøen” –  spurgte, hvilken "forhekset" god værdi, der egentlig lå bag udsagnet.

ToftenSocPsyk artikel 238

Jeg medbragte en udstilling og bad deltagerne om at vælge en maleri, der fik dem til at tænke på det, de fandt værdifuldt ved Toftens kultur.

ToftenUdst238

Skitserne blev udstillet midt på dagen. Jeg bad deltagerne vælge de vigtigste ud og berunde deres valg.

ToftenKnyt238

Dagen sluttede med en præsentation af disse 4 skitser, hvor deltagerne kommenterede og reflekterede. Her: en skøn beboer-metafor om at være i et frirum, hvor man ikke er "stemplet".

Toften Godkendt 238

Om eftermiddagen samlede jeg de vigtigste udsagn i 4 portrætter af Toftens værdisæt.

Hånden238

Alle billederne er efterfølgende blevet et vigtigt visuelt notat, der fastholder dagens diskussioner. De hænger, hvor beboerne samles og indgår stadig i hverdags-samtaler om botilbudets fælles værdier.

Toften dør 238

Nogle måneder samlede jeg de vigtigste billed-udsagn i en udsmykning af Toftens dør