Fire socialforskere fra ISU (Institut for SeviceUdvikling) havde udviklet og afprøvet nye metoder til integration og aktivering af borgere i forhold til arbejdsmarkedet. Projektet tog udgangspunkt i empowerment-begrebet og foregik i tæt samarbejde med ca. 20 socialrådgivere fra Helsingør, Randers og Odense Kommune og 25 borgere (enlige mødre, misbrugere, romaer.)

Da erfaringerne skulle samles op i afslutningen af projektet, var min opgave:

  • at male visuelle referater under ISU's interviews med metodernes "slut-brugere": borgere.
  • at facilitere erfaringsopsamling og vidensudvikling for de involverede socialrådgivere - i samarbejde med ISUs medarbejdere.
  • at stand-up male under en konference for europæiske socialforskere, hvor projektet skulle fremlæges.
  • at udtænke og bearbejde mine malerier så de kunne bruges på både konferencen og i ISU's egne publikationer om projektet.
ISUkonf238

Stand-up maleri under afsluttende konference for europæiske socialforskere: 17m2 malet på 6 timer.

ISUkasser238

"Vi er nødt til at have kasser, men de må godt være runde indeni." Min illustration af denne udtalelse fra en misbruger blev trykt som poster til deltagerne

ISUforside238

"Mulighed for tilløb før springet. Milepæle og realistiske mål". Forsiden på én af de tre publikationer, hvor ISU brugte mine illustrationer

 ”Din tilgang og illustrationerne har ofte åbnet op for flere vinkler i stedet for at lukke samtalen. Det har blødt formelle mødestrukturer op og gjort det lettere at komme i kontakt med den "svære" gruppe. Billeder har den styrke, at de nogle gange kan indfange en bestemt opevelse eller følelse, der kan være vanskelig at beskrive. Samtidig giver billeder også anledning til flere og andre associationer og kan rumme paradokser og utraditionelle sammenhænge, som kan være indviklede at forklare med ord.”
Julie Lykke Jacobsen, Institut for Serviceudvikling