Skagensmaler i nutiden
FF Skagen A/S er en af verdens største producenter af fiskemel og - olie. I kølvandet af en fusion og et direktørskifte havde ledelsen fokus på virksomhedens kultur. Vi aftalte at jeg skulle gennemføre et kunstprojekt, som undersøgte kulturen - involverede alle medarbejdere - og resulterede i et antal malerier, der efterfølgende kunne hænge på væggene og stimulere en fortsat samtale.
Vi kaldte projektet "Kulturelle Dynamikker". Det varede i tre måneder og var delvis offentligt financieret af Kulturregion Nordjylland.

Forløbet begyndte med en temadag for alle 140 medarbejdere. Om formiddagen ledte to eksterne konsulenter en Open-Space dialog, mens jeg malede "live", hvad deltagerne sagde. Om eftermiddagen ledte jeg en storstilet maleworkshop, hvor alle deltagerne gruppevis arbejdede med at sætte billeder på virksomhedens kultur. 
Nogle uger senere flyttede jeg i en periode ind som huskunstner med mit mobile atelier for at kunne male - og komme i samtale om - folks hverdag.
Jeg kom hjem igen på mit atelier med en række naturalistiske skildringer af arbejdet i produktionsanlæg og på kontorer.
I de følgende uger bearbejdede jeg alt det, jeg havde hørt i samtalerne med medarbejdere og ledelse - og malede det ind som et ekstra lag ovenpå billederne.
Undervejs havde jeg flere møder med FF Skagens A/S's ledergruppe, hvor jeg orienterede om, hvad jeg hørte , så og undrede mig over.
Vi sluttede forløbet med en afsløring af mine malerier på FF Skagen A/S's årlige generalforsamling.

Under et besøg på kunstmuseet i Skagen oplevede jeg et overraskende tæt slægtsskab med de berømte kollegers banebrydende optagethed af netop helt almindelige nordjyders dagligdag!

"Det har været anderledes, nyt og meget positivt. Man er nok ikke blevet hørt på samme måde, som man er blevet i denne forbindelse. Der er ingen tvivl om at det har knyttet medarbejderne tættere på virksomheden"
John B. Christensen. Fish Supply Director

Se video fra afsløringen.
Se præsentation af mit samarbejde med FF Skagen på Artbizz' hjemmeside.
Se artikel i Fyens Stiftstidende

Nyt Skagen 16c 238

Projektet startede med at jeg guidede alle 140 medarbejdere til at male virksomhedens kultur - sammen.

Nyt Skagen 16b 238

Det gav mange samtaler at have fotos af medarbejdernes egne malerie med ud i frokoststuerne

Nyt Skagen 16a 238

Mit huskunstner-besøg resulterede i 7 malerier, som jeg afslørede på FF Skagen A/S's generalforsamling