Quilts of Denmark var blevet en succes. På kun tre år var virksomheden vokset fra 8 til 45 ansatte. Nu ønskede de en kunstner til at strømline deres image – og især emballagedesign - for at opnå større synlighed i butikkerne.
Jeg besøgte et par forhandlere og kunne godt se, at deres design virkede lidt tilfældigt.
Men på vores første møde foreslog jeg at gå et skridt dybere. Det handlede ikke kun om design, men om at virksomheden var vokset så hurtigt, at de havde behov for at stoppe op og finde ud af, hvem de selv var. Og i stedet for at bruge ordet image, som er et konstrueret ydre – foreslog jeg at tale om identitet, som er noget autentisk og konsistent, og som er sandt både på inder- og ydersiden.
Uden en klar forståelse af egen identitet ville evt. ny briefinger på design, markedsføring eller branding let ende i nye tilfældigheder – hvad enten de blev givet til et reklamebureau eller mig.
Den redefinerede opgave blev: ”At finde den fortælling, som er drivkraften i virksomheden både ud- og indadtil”.
Derfor blev det et mål for selve processen at involvere både ledere, medarbejdere - og eksterne, som fx forhandlere, mest muligt.

Jeg indledte forløbet med at udstille af mine egne malerier i både administrationen og produktionshallen. Jeg bad hver medarbejder vælge det billede, der sagde mest om virksomheden. Formålet var at linke arbejdsliv og billedsprog.

Alle medarbejdere blev inviteret til en 3-timers male-workshop, hvor vi sammen undersøgte Quilts’ selvopfattelse. De blev bedt om at skabe deres egne billedudtryk for virksomhedens værdier, mission - og af hvad der er unikt. Undervejs udstillede de for hinanden og knyttede ord og historier til billederne.

Derefter indrettede jeg mit atelier midt ude i produktionshallen. Så jeg løbende kunne sætte billeder på samtalerne med ledelse, salgs- og marketingsfolk. Når jeg udstillede tegningerne, malerierne og collagerne på virksomhedens vægge koblede det flere på samtalen.

Fra begyndelsen havde jeg bedt virksomheden om at indsamle reklamer og brochurer fra hele deres branche. Ikke for at kopiere konkurrenterne, men for at kortlægge branchens billedunivers.
Det blev til en stor collage med form som en vifte, der viste, hvilke veje de visuelle fortællinger går. Det gav overblik. Og det blev et håndgribeligt redskab til at involvere alle i debatten om, hvad Quilts stod – og ikke stod for!
Ledelsens vigtigste fortælling var: ”innovativ virksomhed”. Vi brugte collagen til at zoome ind på, hvordan andre fortalte om innovation – for selv at kunne skabe helt nye visuelle fortællinger som ikke før var set i branchen.

Til sidst samlede jeg alle de mange input og historier om virksomheden til helheder. I en række nye collager kombinerede jeg billeder og tekst  - og brugte reklamens velkendte sprog som virtuelt rum til at visualisere virksomhedens fortælling om sig selv. Flere medarbejdere legede med ved selv at selv at skabe slogans. Derfra kom vi frem til essensen: den historie, som er drivkraft i Quilts of Denmark.

Nu kunne vi gå tilbage til udgangspunktet emballagen og butikker og bruge historien i praksis:
Fantasien fik frit løb på et sælgermøde. Vi spurgte hinanden: ”Hvis alt var muligt, hvordan skulle der så se ud, hvor der bliver solgt Quilts?” Igen arbejdede jeg på atelieret på virksomheden. Denne gang med idegenerering og konceptudvikling af emballage, shop in shops og ”prop in shops”.

Arbejdet med at involvere forhandlerne lykkedes over al forventning, da Magasin du Nord inviterede os til at tage vores ideer og koncepter med til et brainstormmøde på Kgs. Nytorv. Det blev indledningen til et samarbejde om at afprøve nye veje i butiksindretning og events i sengeafdelingen - samt til en 25 m høj ruminstallation af flyvende, malede dyner i lysskakten rundt om de rullende trapper. Læs.

Vores samarbejde blev siden prisbelønnet med Tuborgfondens Innovationsalliance-pris for ”Den største erhvervsmæssige betydning” blandt 19 lignende samarbejder. Vi blev desuden nomineret til to andre af de i alt fire priser. Læs.

"Artikler om dette samarbejde:
"I sandhedens tjeneste"
"Kunstneren i virksomheden"
"Auerbach vil få dyner til at flyve"

QuiltsStudio 238

Atelier midt i produktionshallen.

QuiltsWorkshop 238

Malerworkshop: Salgskonsulent på opdagelse i virksomhedens selvbillede.

Quilts3medarb238

Billederne gjorde det også muligt at tale om branding og markedsføring ude på cementgulvet

Effekt. Quilts of Denmark vurderer selv, ar deres skærpede profil er direkte målbar på bundlinjen.Det var et vigtigt punkt i processen var, at vi fik omskabt et emballageproblem til en intern innovativ proces, der er fortsat efter, at projektet er slut.
Et af de store vendepunkter var, da marketing-koordinatoren overtog de metoder og modeller, jeg havde udviklet, i sit eget arbejde. Hun siger, at samarbejdet gav hende vigtige kompetencer til selv at stå for udvikling af nyt design.
Ledelsen fremhævede en positiv sideeffekt: nemlig at alle var involverede i en fælles oplevelse.
Det at processen forgik synligt for alle; med ny billeder på alle vægge, arbejdende atelier i produktionen og deltagelse i billedworkshops, gjorde det langt mere tydeligt og sanseligt, end ord og flip overs kunne gøre - at der var noget nyt i gang i virksomheden. Identitet, profil og branding er abstrakte sager. Men de billeder, der kom ud af atelier-arbejdet konkretiserede begreberne, så alle kunne være med. Det medførte en værdifuld spontan dialog med medarbejderne, som nu kunne bidrage med ideer og ny, mere specifik viden.

”I stedet for at blive vredet ned i endnu en amerikansk inspireret marketing-teori, har vi fået sat en proces i gang hos os selv. Vi er ved at afklare, hvad vi står for, hvad vores værdier er, hvordan vi bygger værdierne ind i vores produkter og deres funktioner – og hvad vores kunder har ud af det.” Søren Løgstrup. Direktør. Quilts of Denmark

”Normalt tænker vi meget kommercielt og målrettet her, men måske også lidt snævertsynet og kortsigtet. I begyndelsen havde vi svært ved at se meningen med kunsten: Flotte malerier! Og sjovt at male selv! Men hvor skulle det føre hen? Men resultatet var, at vi fik åbnet øjnene for en anden måde at se virksomheden på – og åbnet for ideer, vi ikke havde tænkt på før.” Carsten Niesen. Eksport- og salgschef. Quilts of Denmark

”Samarbejdet med Karsten Auerbach har først og fremmest tilført mig en helt anden måde at se på markedsføringen. Det, der har påvirket mig mest er helt bestemt brochure-analyse-tavlen, hvor Karsten så fortrinligt får kortlagt alle branchens ”fortællinger”. Stor ros og skulderklap for hans tålmodighed med os og for hans vildt skønne ideer, som kan bruges i ”det virkelige liv”.” Betina Polzin, Marketing. Quilts of Denmark