Lederne i Hundested Kommune ønskede at få mere kreativitet ind i deres lederstil og organisation.
Min opgave var at lære lederne forskellen på kreative processer og ”almindelige” arbejdsprocesser.

Først gav jeg kort en baggrundsforståelse af kreativitetsbegrebet ud fra kreativitetsforskningen.
Så sammenlignede vi kreative processer i deres daglige lederarbejde med dem, jeg kender fra produktudvikling og billedkunst.
Resten af dagen forvandlede vi kursuscentret til et laboratorium, hvor lederne kunne studere deres egne kreative processer. Aktiviteten var fællesmaleri for grupper á 5 deltagere. Flere gange undervejs var der timeout, så grupperne kunne reflektere: Hvad befordrer kreativitet? Hvad bremser? Hvordan kom den afgørende nye ide? Etc.
Til sidst gik vi i plenum og skitserede hver enkelt gruppes kreative proces rent grafisk.

Kim Nissen