Lederne fra 8 arbejdspladser i Kolding Kommune havde i to år deltaget i et projekt, der gik ud på at reducere korttidsfravær. Jeg medvirkede i den sidste fase, hvor de bearbejdede deres erfaringer til viden, som kunne formidles til de øvrige 300 ledere i Kommunen.
Opgaven var dels at skabe en proces hvor lederne kunne opsamle, formulere og systematisere deres erfaringer med at lede trivselsprojekter, dels at hjælpe lederne til at formidle den nye læring og viden til de 130 andre leder-kolleger i kommunen på en heldagskonference.
Jeg planlagde og gennemførte forløbet i samarbejde med arbejdspsykolog Kate Holm Sørensen, BST Job + Miljø, som styrede  udviklingsprojektet

På et heldagsseminar interviewede lederne hinanden om deres erfaringer. Imens malede jeg hurtige skitser på papir på væggene. Jeg visualiserede de metaforer, som de selv brugte – og de billeder, som kom inde i mit hoved ved at lytte til samtalen.
Undervejs viste jeg dem hvad jeg havde malet og hørt. Deltagernes feeb back viste, hvilke billeder der ramte vigtige fælles erfaringer.
Sidst på dagen inviterede jeg dem til at samle de mange billedudsagn i ”9 portrætter af det gode trivselsprojekt”, som jeg efterfølgendende ville gå hjem og male til dem. Det gav engageret dialog helt hen til sluttidspunktet..

En måned senere mødtes vi igen. Jeg afslørede de færdigmalede ”portrætter” – og mine egne overvejelser med at strukturere stoffet visuelt. Jeg hjalp de 8 ledere med at vælge hvilke af malerier de ville bruge i deres indlæg på heldagskonferencen. Derefter begyndte de at bygge deres indlæg op af deres egne erfaringer og historier.

På konferencen viste indlægsholdene malerierne på storskærm. Originalerne stod udstillet i foyeren foran auditoriet.
Billedmaterialet blev desuden brugt som illustration i en 60 siders erfaringssamling, som også blev lagt ud på kommunens interne hjemmeside.
Efter konferencen blev der trykt posters af malerierne som blev sendt ud på alle kommunens arbejdspladser. De originale malerier cirkulerede som vandreudstilling i kommunen, inden hver især endte på de arbejdspladser som havde været involveret i trivselsprojektet - som en anerkendelse af indsatsen.

KoldingBlivUde

"Bliv ude".Lederens erfaring af at blive holdt ude af medarbejder-konflikter, som skader trivslen

KoldingKommRefl238

Lederne vælger hvilke malerier, der skal understøtte og illustrere deres indlæg

Kolding maleri4 238

Et af de 9 færdige malerier, hvor der er skabt en åbning for dialogen

Effekt: Deltagerne kendte allerede hinandens erfaringer godt. Der var brug for at bryde indforståetheden. Visualiseringen fik dem til at forlade de ”nedtrådte stier” – og se deres erfaringer med helt nye øjne.
De kom til selv at tænke i billeder og metaforer. Det fik dem til at nå ind til kernen af deres erfaringer og prioritere det vigtige i deres formidling - frem for det grundige og fyldestgørende.

”Det var tydeligt at lederne fik noget ud af det. Dialogen fik en anden dimension. Men det bliver også pludselig mere konkret, når det bliver fastholdt som en skitse.
At du står og maler det, der bliver sagt, er også en form for anerkendelse – det bliver taget alvorligt.
Det fik også deltagerne til at tænke mere i billeder og metaforer end sådan en seance normalt ville have gjort. 
Jette Vangslev, Arbejdsmiljøleder, Kolding Kommune

”Min tankevirksomhed foregår ofte i billeder. Da Karsten malede, mens jeg talte, var det som at få tankerne taget ud af hovedet og placeret på et billede. De andre kunne præcis se hvad jeg mente. Det var mere grundigt, end hvis jeg havde beskrevet det i ord og samtidig blev min egen forståelse større. Det er selvfølgelig en cadeau til kunstneren, men har også givet mig mere mod på at bruge min visuelle tænkning, når jeg skal formidle noget.
Inden vi kom, talte vi om, at det var noget tidsspilde at invitere en kunstner, men vi var høje da vi gik derfra.”
Asta Moldt, leder af Støttepædagogkorpset, Kolding Kommune.

"Din visualisering har været et godt redskab til at få tydeliggjort de komplekse sammenhænge, lederne er i, når de skal arbejde med trivselsfremme.
Lederne kommer i metaposition i forhold til sig selv og kan på den måde se sig selv i forhold til egen position og perspektiv. I hverdagens logik er man tilbøjelig til at tænke, at man kan jo kun gøre sådan og sådan, men ved at se sig selv udefra kan der åbnes op for andre handleveje og muligheder."
Kate Holm Sørensen. Psykolog. BST Job+Miljø

"Der findes kurser, hvor man bagefter spørger sig selv: hvad var der nu lige her, jeg ikke vidste i forvejen. Men dette her var en spændende, anderledes måde at arbejde på. Det gjorde indtryk!
Jeg tænker på det jævnligt. Det har fået mig til at tænke ledelse mere billedligt.
Det forstyrrer ens vante tankegang. Det skærper ens opmærksomhed."
Ejgild Christensen, Gruppeleder for Hjemmestøtte til handicappede. Kolding Kommune

"Det har været en positiv og spændende oplevelse at have en billedkunstner involveret", fortæller Kolding Kommunes arbejdsmiljøleder Jette Vangslev.
"Normalt handler det kun om det talte og det skrevne ord i sådanne udviklingsprojekter, men det er helt tydeligt, at nogle mennesker er mere visuelt orienteret. Ved at samarbejde med en billedkunstner har vi gjort det lettere for disse mennesker at udtrykke deres erfaringer. Tilsvarende tror jeg, at deltagerne i konferencen og andre, som ser billederne, får en helt anden opfattelse af begrebet god ledelse, end hvis vi blot talte om erfaringerne."
Inspiration på væggen og på nettet
Oliemalerierne udstilles ved konferencen. Derefter bliver der lavet en vandreudstilling i Social- og Sundhedsforvaltningen, før de deltagende ledere til slut får hver et maleri.
"Ud over at lave vandreudstillingen laver vi en eksempelsamling på baggrund af erfaringerne fra projektet. Eksempelsamlingen bliver lagt på Kommunens hjemmeside som inspiration for andre afdelinger og forvaltninger", oplyser Jette Vangslev.